Pensum/læringskrav

Pensum:

Selvvalgt pensum som godkjennes av faglærer.

Prosjektskisse:

Grunntanken om en prosjektskisse, er at det er en tekst som forklarer hva du skal gjøre, hvorfor du skal gjøre det og hvordan du skal gjøre det. En prosjektskisse til en masteroppgave kan også inneholde en foreløpig litteraturliste, en oversikt over materialet du skal bruke i oppgaven, en disposisjon og en fremdriftsplan, men dette er ikke obligatorisk. En prosjektskisse har ingen begrensninger hva gjelder lengde. Du står altså ganske fritt til å bestemme hva din prosjektskisse skal inneholde.

Etter at alle prosjektskissene er innlevert, holder avdelingen et veilederfordelingsmøte der prosjektskissene blir fordelt på ulike veiledere. Du får deretter beskjed om hvem du har fått som veileder på masteroppgaven din.

Publisert 11. okt. 2011 15:59 - Sist endret 21. juni 2012 13:23