Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ITA0102 - Høst 2004

14. apr. 2005 02:00

Sensurlistene for skriftlig eksamen er hengt opp på KRIs tavler i 4. et. NT.

14. des. 2004 01:00

Sensur 13. desember, ved oppslag på tavlen i 4. et. Niels Treschows hus. Studentene vil finne kand.nummer på studentweb.

7. des. 2004 01:00