Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ITA0102 - Vår 2004

NB : Nytt klokkeslett for sensur, kl. 16.00, samme dag.

3. juni 2004 02:00

Sensur 7. juni etter kl. 12.

24. mai 2004 02:00

De korrigerte oppgavene (oppgave 2) kan hentes på faglærerens kontor, 518 NT hus, 5. etasje, fredag 14. mai mellom kl. 14.00 og kl. 15.00 eller tirsdag 18. mai mellom kl. 11.00 og kl. 12.00. Se oppslag på tavlen i 4. et. Niels Treschows hus.

14. mai 2004 02:00