Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ITA0102 - Vår 2007

Italiensk filmkveld: onsdag 14. mars, k. 17.15, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus: Casomai

onsdag 28. mars, kl. 17.15, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus: Il più bel giorno della mia vita

5. mars 2007 16:44

Til studentene: Ang. oppmelding til undervisning og eksamen - ta kontakt med Leslie Rose (22 85 68 35 eller leslie.rose@ilos.uio.no) om det er problemer med oppmelding til både eksamen og undervisning. Helst før kl. 11.00 fre. 2. febr.

1. feb. 2007 19:17

Grammatikknotater for ITA0102 finnes her

9. jan. 2007 16:02