Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Francesca de Angelis    Italiensk sendelektor, rom 705 Niels Treschows
Pål Sbertoli Nielsen  (kontaktinformasjon) Tirsdag og torsdag 13.00 - 14.30, eller etter avtale  Studiekonsulent
Mons Vedøy    Eksamenskonsulent
Publisert 5. apr. 2011 09:42 - Sist endra 4. okt. 2011 11:37