Eksamen: Tid og stad

Trekkfrist

28. november

Eksamensordning

Skriftleg eksamen.

Tid: 12. desember kl. 09:00 (4 timer).

Stad: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Muntlig innlegg og to skriftlige innleveringer

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 16:35