Semesterside for ITA1501 - Vår 2007

Oppmøteplan til muntlig eksamen kunngjøres i Fronter 24. mai. Se etter mappen kalt: "Muntlig eksamen" i fellesrommet!

23. mai 2007 17:15

En påminnelse om at det er ingen undervisning 29. mars og 12. april

21. mars 2007 11:30

En oppklaring av innlevering av den første oppgaven:

Eksamen i emnet er ei mappe som omfattar to skriftlege oppgåver (kvar oppgåve skal vere på 3-4 s., à 2300 teikn) og ei munnleg prøve. Dei som får godkjent fleire enn to skriftlege oppgåver avgjer sjølve kva for oppgåve som skal gå inn i mappa.

Den fyrste oppgåve leverast til læraren (enten i papiroppgåve eller via Classfronter) etter frist satt av faglæraren.

Begge skriftlege oppgåver i mappa leverast i Classfronter etter fastlagt frist i slutten av semesteret.

I Classfronter, se beskjed fra eksamenskonsulenten:

Nå kan dere levere første oppgaven i innleveringsmappen som dere finner i mappen - undervisning. Frist for innlevering er 8. mars.

hilsen

eksamenskonsulent Mons Vedøy*

5. mars 2007 15:16