Eksamen: Tid og stad

Trekkfrist

4. desember

Eksamensordning

Mappeeksamen.

Utlevering av oppgåva: 1. desember

Innleveringsfrist: 18. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Merknad: Den endelige mappen leveres som en samlet fil i Inspera innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres innen fristen vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Mappens ulike delbesvarelser skal samles og leveres i ett pdf-dokument. Hver delbesvarelse begynnes på ny side i dokumentet. Husk at besvarelsen skal være anonym, kandidatens navn skal ikke brukes, kun kandidatnummer. Besvarelsen skal inneholde: 1) kandidatnummer (fire siffer, hentes fra StudentWeb). 2) emnekode og emnenavn 3) semester og år 4) oppgavens tittel. Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. Alle sider skal nummereres.

Obligatorisk oppmøte på to seminarer og to utkast

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 00:42