Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ITA2313 - Høst 2005

Frist for innlevering av Oppgave nr. 2 er onsdag den 30. november. Oppgavene leveres i arkivboksen ved Luisa Pavons kontor i 7. et. Niels Treschows hus innen kl. 16.00.

Oppgaven leveres i to like eksemplarer, påført tittel, emnekode og ditt kand. nr. (ikke navn) - se studweb for å finne kand.nr.

Fuskerklæring (kun ett eks.) skal medfølge hver gang du leverer en oppgave.

 

23. nov. 2005 17:33

Sensur for den første oppgaven er slått opp på dør 820 NT.

10. nov. 2005 13:00

Ang. oppgaven som leveres inn i dag 6. okt, innen kl. 14 til studiekonsulent Leslie Rose, rom 820 NT.

Oppgaven leveres i 2 like eksemplarer, med kand. nr. (ikke navn), tittel (dvs. "Senilità" di Italo Svevo), hvilken oppgave A, B eller C, som skrives om, og emnekoden ITA2313 på forsiden.

Fuskerklæring (kun ett eks.) skal medfølge hver gang du leverer en oppgave.

 

6. okt. 2005 11:53