Dette emnet er nedlagt

ITA2322 – Italiensk kvinnelitteratur frå det 20. og 21. århundre, tilleggsemne, særpensum

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Litteraturhistorie og teksttolking av andre verk frå det 20. århundre innenfor kvinnelitteratur. Eit pensum på ca. 1000 s.

Hva lærer du?

Fordjupning og kritisk lesing i utvalde problemstillingar og forfatterskap etter samråd med faglærar.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudier på Litteraturprogrammet ved UiO; Minst 30 studiepoeng med italienskstudium eller ulike kombinasjonar av litterære og historiske studium.

Anbefalte forkunnskaper

Lesedugleik i italiensk

Undervisning

Sjølvstudium.Ta kontakt med studiekonsulenten for italiensk før slutten av den første undervisningsveka i semesteret for å avtale pensum. Avhengig av lærarkapasitet.

Eksamen

Studentane skal skrive 2 oppgåver: ein tekstanalyse på 3 sider à 2300 teikn og eit essay på maksimum 6 sider à 2300 teikn skal skrivast på italienks og leverast i 2 eks. til godkjenning av faglærar. Det blir gjeve bokstav karakter. Oppgåvene tel likt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ingen undervisning

Eksamen

Kvart semester

Undervisningsspråk

Norsk og italiensk