Dette emnet er erstattet av ITA4090 – Masteroppgave i italiensk.

ITA4390 – Masteroppgave i italienskspråklig litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer, for eksempel et skjønnlitterært verk, et tema, en teoretisk eller litteraturhistorisk problemstilling. Oppgaven skrives på italiensk og skal ha et omfang på 80 til 100 sider.

Informasjon om masterstudier ved ILOS

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal gi fordypning og innsikt i italienskspråklig litteratur. Det skal dessuten gi trening i bruk av litteraturvitenskaplig metode og teori, samt omfattende språktrening gjennom å skrive et større arbeid på italiensk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske språk, studieretning italiensk språk og litteratur.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i europeiske språk, studieretning italiensk språk og litteratur. Opptakskravene finner du under studieretningen.

Undervisning

Studenten får individuell veiledning som går både på form (språk) og innhold. Når studenten har fått godkjent prosjektskisse til masteroppgaven, skal veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten.

Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for ITA4390.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst