Dette emnet er nedlagt

Viktig beskjed om mappeinnlevering. Mappeoppgave …

Viktig beskjed om mappeinnlevering. Mappeoppgave 2 blir utdelt 20. november. Mappens ulike delbesvarelser skal samles og leveres i ett dokument 5. desember. Dette gjelder altså begge mappeoppgavene. Den endelige mappen leveres i Classfronter i emnets fellesrom i mappen Eksamensinnlevering.

Publisert 30. okt. 2007 12:18 - Sist endret 30. okt. 2007 12:19