Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Steinar A. Sæther  (kontaktinformasjon)  

Faglærer (rom NT 1122)

Nelson Gónzalez-Ortega  (kontaktinformasjon)  

Faglærer (rom NT 1031)

Maren L. Gilje  (kontaktinformasjon) Mandag og torsdag 13.30-14.30 (rom NT 822)  

Studiekonsulent

Publisert 24. apr. 2007 19:32 - Sist endret 23. mai 2007 16:07