Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 28. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 31. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamensoppgaven publiseres i Inspera kl. 11.00 på utleveringsdagen og besvarelsen leveres i Inspera innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres innen fristen vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Husk at besvarelsen skal være anonym, kandidatens navn skal ikke brukes.

Muntlig presentasjon med skriftlig innlevering

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 12:23