Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LATAM4503 - Høst 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Vi tar utgangspunkt i tekster fra 1960 til våre dager, skrevet av blant annet sosiologer, økonomer, journalister og romanforfattere, om narkotikahandelen i Mexico, Colombia og Brasil. Møtet mellom mexicanske, colombianske og brasilianske kulturer i Latin-Amerika studeres fra ulike litterære og historiefaglige perspektiver.

23. nov. 2015 10:48