Dette emnet er nedlagt

LATAM4508 – Latinamerikanske migrasjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en historisk oversikt over både migrasjon til, fra og i Latin-Amerika og ulike måter å studere migrasjon på. Sentrale temaer er den oversjøiske innvandringen til Latin-Amerika fra kolonitiden til midten av 1900-tallet, den nordiske utvandringen til Latin-Amerika, utvandringen fra Latin-Amerika til Europa og USA i senere tid og den internasjonale migrasjonen internt i Latin-Amerika.

Hva lærer du?

Du skal få oversikt over migrasjonstendensene i Latin-Amerika, innsikt i ulike måter å studere migrasjon på og kjennskap til sentrale problemer og spørsmål innenfor migrasjonsforskningen i Latin-Amerika.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever at du har studieplass på masterprogrammet Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år) (nedlagt), Latin-Amerika-studier (studieretning) (nedlagt), eller på et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer: to timer per uke i fjorten uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang høsten 2013.

Undervisningsspråk

Norsk