Pensum/læringskrav

 

Det forutsettes at studentene har lest verkene før de gjennomgås i forelesningene.

Verk

Homer (ti sanger): Iliaden 1, 3, 6, 18, 24, Odysséen 1, 5, 6, 11, 23 (Anbefalte tekster: P. Østbyes gjendiktninger (Oslo: Aschehoug, 2002 og Gyldendal, 2000)),

Sofokles: Kong Oidipus (Anbefalt tekst: P. Østbyes gjendiktning (Oslo: Gyldendal, 1999)),

Aristofanes: Lysistrata (Anbefalt tekst: Bjørn Endresons gjendiktning (Oslo: Gyldendal, 1998)),

Vergil: Aeneiden (Anbefalt tekst: Otto Steen Dues danske gjendiktning (Kbh.: Centrum, 1996)), 2, 4 og 6.

Lukasevangeliet (Ingen særlig anbefalt utgave),

Dante: Divina commedia (Anbefalt tekst: Ole Meyers gjendiktning (3 utg., København: 2004)), "Inferno" 1-3, 5, 10, 26 og 34, "Purgatorio" 1, 2, 30 og 31, "Paradiso" 2, 23, 30, 31 og 33.

Cervantes: Don Quijote (Anbefalt tekst: Arne Worrens gjendiktning (Oslo: Aschehoug, 2003)), "Tilegnelser", "Fortale", del 1: kap. 1-21, del 2: kap. 1, 10, 42-43, 45, 72-74 .

Shakespeare: Hamlet (Anbefalt utgave: Tospråklig utgave, med André Bjerkes gjendiktning (Oslo: Aschehoug, 1997)),

Racine, Jean: Phèdre (Anbefalt tekst: Halldis Moren Vesaas' oversettelse (Oslo: Det Norske Samlaget, 1999), med Racines forord),

Molière: Le Misanthrope (Anbefalt tekst: André Bjerkes gjendiktning, kompendietrykk (Unipub 3966)),

 

Dikt og korttekster (100s.)

Korttekster

Alle tekstene er hentet fra Haarberg/Lothe/Skei:: Korttekster, 2000. Gyldendal Akademisk.

 

Æsop (tre fabler): "Kråka og reven", "Vinden og sola", "Løven og musa":

Boccaccio : Decameronen, utdrag.

Chaucer: "The wife of Bath's tale".

Montaigne: "Om samvittigheten", "Om bøker".

Bacon: "Of studies".

de Sévigné: "(Brev til dottera)".

 

Dikt

Alle dikt er hentet fra Haarberg, Jon og Hans H. Skei (red.): Dikt fra antikken til vår tid: Vestens lyrikk gjennom 2700 år, 2002. Oslo, Gyldendal Akademisk.

 

Sapfo: fragment 1 og 31.

Pindar: 6. pythiske kode.

Theokrit: 6. idyll.

Catull: dikt 1, 2, 5 og 16.

Horats: ode 1.9 og III.30.

Ovid: Met., X.1-82 ("Orfevs og Evrydike").

Carmina Burana: dikt 130 ("Svanesong").

Beatrice de Die: "Sång om en otrogen elskare".

Walther von der Vogelweide: "Under linden".

"Stabat mater".

Petrarca: sonett 61, 132 og 343.

Ronsard: sonett til Hélène (43).

Louise Labé: sonett 14.

Shakespeare: sonett 18, 55 og 130.

Donne: "The Canonization".

Milton: "On time".

Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang".

Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære".

Son Juana: sonett 167.

 

Historisk poetikk (97s.)

Eide, E., A. Kittang og A. Aarseth (red.): Europeisk litteraturteori fra antikken til 1900, 1987. Oslo, Universitetsforlaget. Tekster av Platon, Aristoteles, Horats, Quintilian, Dante, Sidney, Boileau og Johnson.

Haarberg, J., J. Lothe og H. Skei (red.): Korttekster: ein antologi, 2000. Oslo, Gyldendal akademisk. Tekst av Seneca.

 

Metodologi og sekundærlitteratur (158s.)

Vernant, Jean-Pierre: "Den greske tragedien: et tolkningsproblem" i Atle Kittang m.fl. (red.): Moderne litteraturteori. En antologi, 1991. Oslo, Universitetsforlaget.

Janss, Christian og Christian Refsum: Lyrikkens liv: innføring i diktlesning, 2003. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 1: "Hva er lyrikk", kap. 2: "Alt er rytme", kap. 4: "Tematisk og retorisk lesning", kap. 7: "Sonetten og den strenge formen".

Helland, Frode og Wærp, Lisbeth Pettersen: Å lese drama, 2005. Oslo, Universitetsforlaget. "Dramasjangeren", s. 17-39, "Handling og tilstand", s. 53-79, "Dramatis personae". s. 101-35..

Auerbach, Erich: Mimesis: virkeligehetsfremstillingen i Vestens litteratur, oversatt av Peter Paulsen, 2002. Oslo, Gyldendal. Kap. 8: "Farinta og Cavalcante", s. 180-207. (Teksten finnes i et hefte som selges på Akademika).

Obaldia, Claire de: The essayistic spirit: literature, modern criticism, and the essay, 1995. Oxford, Clarendon Press. S. 1-8. Teksten finnes i et hefte som selges på Akademika.

 

Litteraturhistorie (236s.)

Olsson, Bernt og Ingemar Algulin: Litteraturens historia i världen, 1995. Stockholm, Norstedts. S. 11-247 ("Forntiden", "Medeltiden", "Renässansen och humanismen", "Manierismen och barocken", "Klassisismen och upplysningen").

Publisert 24. apr. 2006 20:54 - Sist endret 7. apr. 2020 13:34