Semesterside for LIT1301 - Vår 2004

Oppgaver LIT 1301 Litteraturen frem til 1700

Enten: Gi en analyse av Sapfos ”Fragment 1”, og kommenter diktet i en litteraturhistorisk sammenheng.

Eller: Gi en analyse av Horats’ ”Ode III.30”, og kommenter diktet i en litteraturhistorisk sammenheng.

Eller: Diskuter forholdet mellom Aristoteles’ Poetikken og Aristoteles’ Retorikken.

11. feb. 2004 01:00