Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 27. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 30. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamensoppgaven publiseres i Inspera kl. 11.00 på utleveringsdagen og besvarelsen leveres i Inspera innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres innen fristen vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Husk at besvarelsen skal være anonym, kandidatens navn skal ikke brukes.

En skriftlig kvalifiseringsoppgave. Det er ikke obligatorisk oppmøte h20, men vi anbefaler at du møter til undervisning.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. jul. 2020 07:51