Semesterside for LIT1302 - Vår 2005

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

EKSAMENVestens litteratur fra 1700 til 1900 (LIT1302) VÅREN 2005

Oppgaver på bokmål og nynorsk

Eksamensoppgavene legges ut på emnets semesterside mandag 23. mai kl. 11.00. Besvarelsen leveres på ekspedisjonskontoret (innleveringskontoret) i 4. etasje i Niels Treschows hus torsdag 26. mai mellom kl. 11 og 14. Studenter som har eksamenskollisjon, kan utsette innleveringen til mandag 30. mai mellom kl. 12 og 14, samme sted. Studenter som ikke har mulighet til å møte fram og levere selv, må avtale med en medstudent/annen person som leverer. Fuskeskjema må være fylt ut av kandidaten og underskrevet av kandidaten og leveres sammen med besvarelsen. (http://www.hf.uio.no/studier/eksamensplan/obligerklaering.html)

Besvarelsen leveres i tre eksemplarer. (NB. Kun stiftet, ikke i plastmapper...

23. mai 2005 12:42