Seminargruppe 2 - Avlyst undervisning 24. februar!

Timeplanen forskyves en uke fremover. Siste undervisningsdag blir en dobbelttime.

Publisert 28. jan. 2016 15:18