Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Besøksadresse: 
2. etg. Henrik Wergelands hus, Blindern

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 13-15.30

Postadresse: 
Pb. 1013 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 67 08
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/inl/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Kjersti Bale  (kontaktinformasjon)  
Trond Haugen    trondhau@hotmail.com
Aina Nøding  (kontaktinformasjon)  
Christian Refsum  (kontaktinformasjon) Torsdag 11-12  Gruppe 6
Publisert 7. mars 2005 19:21