Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen avholdes i perioden 3. til 6. desember. Oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i Canvas senest fire dager før første eksamensdag. Kandidater som har kolliderende eksamener, har selv ansvar for å melde inn ønsket eksamensdato til emnets eksamenskonsulent ved begynnelsen av semesteret.

Muntlig innlegg og skriftlig oppgave. Ikke obligatorisk oppmøte V21, men vi anbefaler at du møter til undervisning.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 12:29