Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. november

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen avholdes i perioden 25. til 28. november. Oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i emnets fellesrom i Canvas senest fire dager før første eksamensdag. Kandidater som har kolliderende eksamener, har selv ansvar for å melde inn ønsket eksamensdato til instituttets eksamenskonsulent ved begynnelsen av semesteret.

Obligatorisk oppmøte minst 7 av 10 ganger, muntlig innlegg og skriftlig oppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 10:05