Pensum/læringskrav

All teori og skjønnlitteratur er tilgjengelig i kompendier og i bøker som er til salgs hos Akademika

NB: Kompendiene 1 og 2 (teoripensum) kom i endret utgave våren 2009.

Teori

Bertens, Hans : Literary Theory. The Basics., 2. ed, 2008. Routledge.

Artikler fra følgende bok

Kittang, Atle et al. (red.): Moderne litteraturteori : en antologi , 2003. Universitetsforlaget.

Adorno, Theodor W: "Tale om lyrikk og samfunn",

Bakhtin, Mikhail : Epos og roman. Om romanstudiets metodologi",

Barthes, Roland: "Virkelighetseffekten",

Brooks, Cleanth: "Ironi som strukturelt prinsipp",

Foucault, Michel: "Hva er en forfatter?",

Greenblatt, Stephen J: "Mot en kulturens poetikk",

Sklovskij , Viktor B: "Kunsten som grep",

Starobinski, Jean : "Fortolkerens framferd",

Szondi, Peter : "Det moderne dramaets teori",

Følgende teoretiske tekster finnes i kompendium 1

Abrams, M.H: "Types and Orientations of Critical Theories" i Doing Things with Texts, 1991. London: Norton & Company. S. 3-30.

Auerbach, Erik: "Odyssevs' arr", i : Mimesis: virkelighetsfremstillingen i Vestens litteratur, 2002. Oslo, Gyldendal. S. 13-33.

Barthes, Roland: "Forfatterens død" i Forfatterens død og andre essays, 2004. København, Gyldendal. S. 174-183.

Felman, Shoshana: "Kvinner og galskap. Det kritiske feilgrepet (Balzac: "Adjø")" i Irene Iversen (red): Feministisk litteraturteori, 2002. Oslo, Pax. S. 104-19.

Fish, Stanley: "Interpreting the Variorum" i: Is there a Text in this Class: the Authority of Interpretive Communities, 1980. Cambridge, Massachusetts, Harvard U. P. S. 147-179.

Gates, Henry, Louis Jr. : "The blackness of blackness: a critique of the sign and the Signifying Monkey" i Henry Louis Gates (red.): Black literature and literary theory, 1984. New York: Methuen. S. 285-298.

Iser, Wolfgang: "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse" i Entzenberg, Claes og Cecilia Hansson (red.): Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruksjon, 1992. Lund, Studentlitteratur. Bind 1, s. 319-341.

Jakobson, Roman: "Lingvistikk og poetikk" i Heldal, Anders og Arild Linneberg (red.): Strukturalisme i litteraturvitenskapen/artikler av Pjotr Bogatyrjov...[et. al.], 1978. Oslo, Gyldendal. S. 119-155.

Said, Edvard W. : "Introduction: Secular criticism" i: The world, the text, and the critic, 1983. Cambridge, Massachusetts, Harvard U. P. S. 1-24.

Spivak, Gayatri C.: "The Politics of Translation", i Lawrence Venuti (red.): The Translation Studies Reader, 2000. London, Routledge. s. 397-416.

Tompkins, Jane: "Sentimental kraft. Onkel Toms hytte og litteraturhistoriens politikk" i Irene Iversen (red.): Feministisk litteraturteori, 2002. Oslo, Pax. S. 297-318.

Litterære tekster

Følgende litterære tekster finnes i kompendium 2

Bibelen, 1. Mosebok, kap. 22. Bibelens nettutgave: 2005. Bibelselskapet. Nettbibelen.

Balzac, Honore de: "Farvel" i : To fortællinger: Den Indkalte; Farvel, 1890. København.

Cervantes: Don Quijote: den skarpsindige adelsmann Don Quijote av La Mancha, oversatt av Nils Kjær og Magnus Grønvold, 1978. Oslo, Gyldendal. Bind 1, s. 25-30.

Homer: Iliaden, oversatt av P. Østbye, 1991. Oslo, Aschehoug. S. 1-2.

Homer: Odysseen, oversatt av P. Østbye, 1976. Oslo, Gyldendal. S. 288-292.

Baudelaire, Charles: "Glorien som forsvant": Prosadikt, gjendiktning av Tore Stubberud, 1981. Oslo, Dreyer.

Hofmo, Gunvor: "Regnvær...." i Henning Howlid Wærp (red.): Prosadiktet i Norge, 2002. Oslo, Aschehoug.

Haarberg, Jon og Hans H. Skei (red.): Dikt fra antikken til vår tid: Vestens lyrikk gjennom 2700 år, 2002. Oslo, Gyldendal. 3. utg. : Goethe: "Wanderers Nachtlied II", Rolf Jacobsen: "Byens metafysikk", Rolf Jacobsen: "Pavane", Khlebnikov: "Besvärjelse genom skratt", Pusjkin: "Profeten".

Ibsen, Henrik: "John Gabriel Borkman" i : Nutidsdramaer 1877-99, 1962. Oslo, Gyldendal. 13. utg., s. 521.

Sofokles: Kong Oidipus, oversatt av P. Østbye, 1994. Oslo, Gyldendal. S. 60.

Publisert 12. okt. 2010 09:48 - Sist endret 7. nov. 2011 11:41