Semesterside for LIT2000 - Vår 2014

En artikkel av Jacques Derrida som tidligere har stått oppført på pensumlisten for v2014, er erstattet av Derrida-artikkelen som står i antologien Moderne litteraturteori, med tittelen "Hva er poesi?". Pensumlisten er oppdatert. MG

3. jan. 2014 12:25