Pensum/læringskrav

Primærtekster

Jonathan Culler, Structuralist Poetics, 300 s.

Kopisamling:

Roman Jakobson, “Lingvistikk og poetikk” 40 s.

Claude Lévi-Strauss, ”Mytens strukturer” 25 s.

Roland Barthes, ”Introduction to the Structural Analysis of Narrative” 48 s.

Julia Kristeva, “Lingvistikens etik” 17 s.

David Lodge, ”Analysis and Interpretation of the Realist Text” 21 s.

Jaques Derrida, “Structure, Sign, and Play” 21 s.

Gérard Genette, “Figurar” 18 s.

Paul de Man, “Semiology and Rhetoric” 20 s.

I tillegg:

Et utvalg noveller fra Korttekster (ca. 150 sider) og et utvalg dikt fra Dikt fra antikken til vår tid (40 sider); til sammen utgjør dette et skjønnlitterært pensum på tre verk. Tekstutvalget legges frem ved seminarets begynnelse.

Publisert 5. apr. 2011 09:43 - Sist endret 31. mai 2011 10:51