Strukturalistisk poetikk

Strukturalismen er en av de helt sentrale litteraturteoretiske retningene fra moderne tid. Hovedvekten vil ligge på det vi kan kalle strukturalistisk poetikk, der det gjelder å avklare betingelsene for at litterære strukturer skaper mening. Men klassiske teoritekster av Roman Jakobson, Roland Barthes og Claude Levi-Strauss vil også utgjøre en del av pensum, som i tillegg til det teoretiske stoffet vil omfatte et utvalg noveller og dikt, tilsvarende tre skjønnlitterære verk. Pensum finnes på semestersiden for emnet.

Studentene øver gjennom dette studiet opp litteraturvitenskapelig refleksjon, i tillegg til at de blir bedre i stand til å forstå alle former for kulturuttrykk.

Publisert 18. mai 2011 13:19