Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. november

Eksamensordning

Litteraturteoretisk emne.

Utlevering av oppgaven: 9. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 12. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

En skriftlig kvalifiseringsoppgave. Ikke obligatorisk oppmøte høsten 20, men vi anbefaler at du møter til undervisning.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 11:32