Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Tekster som ikke er merket med stjerne, inngår i Unipubs kopisamling (NB: i to deler)

(1) Generelt

*Tore Rem, "Innledning", Bokhistorie, red. Tore Rem, Oslo 2003, s. 11–42 (22 s.)

Jon Haarberg, "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' "Herre Gud, ditt dyre navn og ære",Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1 (1998), s. 79–92 (14 s.)

(2) Tekst og bok

Stein Davidsen. "Forarbeidet", Når bokstavene tar ordet. Typografi, bokdesign, historien bak, Oslo 2000, s. 93–109 (17 s.)

E. A. Levenston, "Typography", The Stuff of Literature. Physical Aspects of Texts and Their Relation to Literary Meaning, Albany, NY 1992, s. 91–106 (16 s.)

George Bornstein, "How to read a page", Studies in the literary imagination 32 32 (1999),s. 29–58 (30 s.)

*Aina Nøding, "Den siste mohikaner er ikke som før", Bokhistorie, red. Tore Rem, Oslo 2003, s. 205–24 (20 s.)

*Gérard Genette, Paratexts. Thresholds of interpretation, overs. Jane E. Lewin, Cambridge 1997, s. 1–103 og s. 161–95 (137 s.)

(3) Tekstkritikk

*Odd Einar Haugen, "Mål og metodar i tekstkritikken", Den filologiske vitenskap, red. Odd Einar Haugen og Einar Thomassen, Oslo 1990, s. 128–80 (52 s.)

Johan Svedjedal, "Tekstkritisk litteratureteori", Textkritik, red. Barbro Ståhle Sjönell, Stockholm 1991, s. 42–78 (37 s.)

W. W. Greg, "The Rationale of Copy-Text", Collected Papers, utg. J. C. Maxwell, Oxford 1966, s. 374–91 (17 s.)

Det norske språk- og litteraturselskap, "Retningslinjer for utgivervirksomheten", Presentasjon og retningslinjer, Oslo 2000, s. 3–11 (9 s.)

(4) Utgiverkommentar

Martin C. Battestin, "A Rationale of Literary Annotation: The Example of Fielding's Novels", Studies in Bibliography (1981), s. 1–22 (23 s.)

Ralf Hanna, "Annotation as Social Practice", Annotation and Its Texts, red. Stephen A. Barney, s. 178–84 (7 s.)

Henrik Ibsens Skrifter, "Foreløpige retningslinjer for kommentering (3. april 2000) (sist oppdatert i 2004)" (upublisert) (4 s.)

Mathilde Skoie, "Tekstkommentarens former og kunnskapsgrunnlag", Ind i Holbergs fjerde århundrede, red. Peter Christensen Teilmann og Gunnar Sivertsen, København 2004, s. 131–46 (16 s.)

(5) Boken i samfunnet

Harald Grieg, "Børs og katedral", En forleggers erindringer, bd 2, Oslo 1958, s. 815–20 (6 s.)

André Schiffrin, "Fixing the Bottom Line". The Business of Books. How International Conglomerates took over Publishing and Changed the Way we Read [2000], London 2001, s. 73–102 (29 s.)

Anton Fjeldstad, "Da bokklubben kom til Norge", Norsk Litterær Årbok 1992, s. 188–221 (33 s.)

Janice Radway, "A feeling for books. The book-of-the-month club, literary taste and middle-class desire", Chapel Hill 1997, s. 263–79 og s. 388–91 (20 s.)

Robert Darnton, "Censorship, a comparative view: France, 1789–East Germany, 1989", Representations 49 (1995), s. 40–60 (21 s.)

Charlotte Appel, "Censur og andre former for indgreb" og "Onde bøger og gode bøger gennem to århundreder", Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bd 1, Kbh. 2001, s. 367–71 og 448–53 (11 s.)

Peter McDonald, "'Not undesirable'. How J. M. Coetzee escaped the censor", The Times Literary Supplement 19. mai 2000, s. 14–15 (7 s.)

Trond Andreassen, "Mot en offentlig lærebokkritikk", Trond Andreassen, Bok-Norge, Oslo 2000, s. 183–85 (3 s.)

Diane Ravitch, "Literature: Forgetting the tradition", The language police. How pressure groups restrict what students learn, New York 2003, s. 112–32 (20 s.)

(6) Litterær tekst

*J. M. Coetzee, In the Heart of the Country, 1977

 

Publisert 21. apr. 2005 10:54 - Sist endret 6. feb. 2020 10:10