Tema høsten 2016

Det litterære Arktis

Johan Schimanski og Janicke S. Kaasa

LIT3000, høsten 2016

Dette emnet vil ta for seg litterære fremstillinger av Arktis i reisebeskrivelser, ekspedisjonslitteratur, romaner og lyrikk, fra 1800-tallet frem til i dag. Ved å lese og drøfte tekster av blant andre Hjalmar Johansen, Jules Verne, Mary Shelley, Fridtjof Nansen, Gabrielle Roy, Aqqaluk Lynge, Christoph Ransmayr, Gretel Ehrlich og Barry Lopez, vil vi undersøke rådende diskurser, motiver og temaer i den litterære fremstillingen av Arktis og hvordan disse har utviklet seg historisk. Sentrale temaer for emnet vil være Arktis som en kjønnet og (post)kolonial region, Arktis som sublimt og gotisk landskap, og Arktis som et reelt og imaginært sted med særlig vekt på forholdet mellom erfaring og forestillinger. Selvfremstilling vil også være et viktig aspekt. Emnet legger dessuten vekt på utviklingen av ferdigheter innenfor oppgaveskriving i faget allmenn litteraturvitenskap.

 

semesterspesifikke læringsmål

Når du har fullført dette emnet …

  • har du fått fordypede kunnskaper om litterære fremstillinger av Arktis
  • har du fått innsikt i litterære og paralitterære former som reisebeskrivelser og ekspedisjonslitteratur, i tillegg til romaner og lyrikk
  • har du gjort deg kjent med sentrale estetiske begreper som det sublime og med hvordan forskjellige stemmer og perspektiver synliggjøres i litteraturen
  • kan du gjennomføre en litteraturanalyse med utgangspunkt i historisk rådende diskurser, motiver og temaer i fremstillinger av Arktis
Publisert 10. juni 2016 10:11 - Sist endret 10. juni 2016 10:11