Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave og muntlig eksamen.

Semesteroppgave

Innleveringsfrist: 16. mai kl. 11:00

Merknad: Semesteroppgaven leveres i emnets fellesrom i Fronter innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres i riktig innleveringsmappe eller innen fristen, vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Husk at besvarelsen skal være anonym, kandidatens navn skal ikke brukes, kun kandidatnummer. Besvarelsen skal inneholde: 1) kandidatnummer (fire siffer, hentes fra StudentWeb). 2) emnekode og emnenavn 3) semester og år 4) oppgavens tittel. Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. Husk å skrive kandidatnummer i filnavnet og at at alle sider skal nummereres.

Muntlig eksamen

Merknad: Muntlig eksamen avholdes i perioden 29. mai til 2. juni. Oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i emnets fellesrom i Fronter senest fire dager før første eksamensdag. Kandidater som har kolliderende eksamener, har selv ansvar for å melde inn ønsket eksamensdato til emnets eksamenskonsulent ved begynnelsen av semesteret.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 23:21