Reiser i litteraturen

Seminarlærer: Janicke S. Kaasa

Reisen er et arketypisk motiv i litteraturen, på tvers av historiske perioder og sjangere. Dette emnet vil ta for seg litterære fremstillinger av reisen, først og fremst i tekster fra de siste 100 årene. Ved å lese og drøfte tekster av blant andre Virginia Woolf, Bruce Chatwin, Witold Gombrowicz og Ursula Le Guin vil vi undersøke rådende diskurser, motiver og temaer i den litterære fremstillingen av reisen, og hvordan disse forandrer seg historisk og i henhold til sjanger. Emnet vil undersøke hva det vil si å reise og berører spørsmål om identitet, fremmedhet, hjem, kjønn, makt og etikk. Andre sentrale temaer vil være ulike former for reise, det reisende jeget, representasjonsstrategier i fiktive og mer dokumentariske tekster samt forholdet mellom fakta og fiksjon i reiselitteraturen. Emnet legger dessuten vekt på utviklingen av ferdigheter innenfor oppgaveskriving i faget allmenn litteraturvitenskap.

Semesterspesifikke læringsmål:

Når du har fullført dette emnet …

  • har du fått fordypede kunnskaper om litterære fremstillinger av reisen.
  • har du fått innsikt i litterære former som romaner, i tillegg til paralitterære former som reisebeskrivelser og memoarer.
  • har du gjort deg kjent med hva som kjennetegner reiselitteratursjangeren og kan diskutere spørsmål om det faktiske og fiktive knyttet opp til sjangeren.
  • kan du gjennomføre en litteraturanalyse med utgangspunkt i historisk rådende diskurser, motiver og temaer i fremstillinger av reisen.
Publisert 8. nov. 2016 09:17