Pensum/læringskrav

Bøker (kjøpes eller lånes på biblioteket):

Vitrac, Roger: Victor ou les Enfants au pouvoir [1928] – Victor eller barna tar makten – fransk, engelsk eller norsk utgave

Woolf, Virginia: Mrs Dalloway [1925] – engelsk utgave

Bale, Kjersti: Estetikk. En innføring, Oslo 2009

Iversen, Irene (red): Feministisk litteraturteori, Oslo, 2002

Mortensen, Ellen m. fl. (red.): Kjønnsteori, Oslo, 2008

Følgende kompendier for Kjønn og estetikk må kjøpes: Del 1: Teoretisk kjernepensum våren 2010 - felles for LIT3461, 3462, 4461 og 4462 og Del 3: Fordypningspensum våren 2010: "Modernismens kjønn" - felles for LIT3461, 3462, 4461 og 4462.

Kjernepensum (ca 200 s):

Bale, Kjersti.: Estetikk. En innføring , 2009. Kapittel 1, 4 og 8, s. 9-26, 66-84, 143-173 (62s).

de Beauvoir, Simone: "Innledning", Det annet kjønn, overs. av Bente Christensen, Oslo, 2000, s. 33-48 (15 s)*

Iversen, Irene: "Innledning", Iversen, Irene (red): Feministisk litteraturteori, Oslo 2002, s. 9-64 (55 s)

Lindberg, Anna Lena: ”Inledning”, Lindberg, Anna Lena (red): Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet. Lund (Studentlitteratur) 2001, s. 7-23 (16 s)*

Mattick Jr, Paul: "Beautiful and Sublime: Gender Totemism in the Constitution of Art", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 48, number 4: "Feminism and Traditional Aesthetics", Edmonton, Alberta, 1990, s. 293-303 (10 s)*

Mortensen, Ellen m.fl: Kjønnsteori: , 2008. : innledningene i ”Del 1: Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter”. s. 15-26, 36-41, 70-73, 87-92 (25s).

Mulvey, Laura: ”Visuell nytelse og narrativ film”, Fossheim, Hallvard (red): Filmteori: en antologi, Oslo 1999, s. 169-182 (13 s)*

Perry, Gill: ”Introduction: gender and art history”, Perry, Gill (red.), Gender and Art (The Open University, 1999), s. 8-31 (23 s)*

Wichstrøm, Anne: "Etterord", Nochlin, Linda: Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere? Oslo (2003 s. 161-75 (14 s)*

Fordypningspensum: "Modernismens kjønn"

Primærtekster:

Billedkunstverk som refereres i artiklene

Vitrac, Roger: Victor ou les Enfants au pouvoir [1928]/Victor eller barna tar makten – fransk, engelsk eller norsk utgave

Woolf, Virginia: Mrs Dalloway. 1925 – engelsk utgave

Andre litterære, kortere tekster (dikt med mer) blir delt ut underveis i seminaret

Studentene kan i forbindelse med semesteroppgaven bytte ut ett verk (eller tilsvarende mengde bilder) med et annet.

 

Sekundærlitteratur og teori:

Bale, Kjersti: Estetikk. En innføring., 2009. kap. 7: Avant-garde, modernisme , modernitet, s. 120- 142 (22s).

Berman, Patricia, G: "Edvard Munch. Women, 'Woman', and the genesis of an artist's myth", i Munch and Women. Image and Myth, Art Services International, 1997, s. 11-40 (29 s)*

Bowlby, Rachel: Feminist Destinations and Further Essays on Virginia Woolf, Edinburgh. 1997. ”Thinking Forward through Mrs Dalloway’s Daughter. s.69-84 (15s) *. .

Caws, Mary Ann: "Ladies shot and painted", i The Female Body in Western Culture: Contemporary Perspectives, red. S. Suleiman, Harvard University Press, 1987, s. 262-287 (25 s)*

Connon, Derek F: The Modern Language Review , (89:3). , 1994, July. ”In the Gutter, Looking at the Stars: Dualism in Vitrac's Victor, ou, Les Enfants au pouvoir”. s 595-605 (11s).

Iversen, Irene (red.): Feministisk litteraturteori, Oslo, 2002. Gilbert, Sandra M. og Susan Gubar: ”Kjønnslingvistikk. Kjønn, språk og seksualitet”. s. 120-136 (18s) .

Marie - Louise Svane og Tania Ørum: Køn og moderne tider: en antologi, København, 1991.. Huyssen, Andreas: "Massekultur som kvinde: modernismen Anden" [1986]. (28s) * .

Iversen og Rønning, red : Modernismens kjønn, Oslo, 1996. Iversen, Irene og Anne Birgitte Rønning: "Innledning", s. 9-21 (11s) *.

Krauss, Rosalind: "Corpus Delicti", October (Summer 1985), 33, s. 31-72 (41 s. med mange ill.) http://www.jstor.org/stable/778393

Krauss, Rosalind: "Cindy Sherman. Untitled", i: Bachelors, MIT Press, 1999, s. 101-159 (28 s.)*

Levitt, Annette Shandler: Modern Drama, 1987. “The Domestic Tragedies of Roger Vitrac”. (30:4), s 514-527 (15s).

Lie, Sissel: Tidsskrift for kjønnsforskning , nr 3, 2008. : ”Hyenen og klesstativet – Leonora Carringtons selvportretter”, . http://kilden.forskningsradet.no/c35640/artikkel/vis.html?tid=55075.

Mulvey, Laura: "A phantasmagoria of the female body: The work of Cindy Sherman", i: New Left Review I / 188, July-August 1991, s. 136-150 (14 s.)*

Biggs, Julia red: Virginia Woolf. Introductions to the Major Works. , London, 1994. Showalter, Elaine: “Introduction [to Mrs Dalloway], s. 125.156 (31 s) *.

Steihaug, Jon-Ove: Utdrag fra Historiemaleri og fantasmatisk iscenesettelse: en diskursiv og psykosemiotisk tilnærming til Bendik Riis' kunstmaleri, Oslo, 2008 (ca 20 s. om "Bendik og Aarolilja" - deles ut på seminaret)

Tekster merket * finnes i kompendier for Kjønn og estetikk, Del 1: Teoretisk kjernepensum våren 2010 - felles for LIT3461, 3462, 4461 og 4462 og Del 3: Fordypningspensum våren 2010: "Modernismens kjønn" - felles LIT3461, 3462, 4461 og 4462.

Tekster som lastes ned fra nettet:

Krauss' artikkel i tidsskriftet Oktober

Lies artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning

Anbefalt støttelesning:

Bale, Kjersti og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori. En antologi, Oslo, 2008

Midttun, Birgitte Huitfeldt: Kvinnereisen, Oslo, 2008

Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.): Kjønnsforskning. En grunnbok, Oslo, 2006

 

Publisert 1. des. 2009 12:56 - Sist endret 6. feb. 2020 10:13