Undervisningsplan

Undervisningen foregår torsdager kl. 14.15-16.00 i seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen)

21. januar: Introduksjon: Hvorfor kjønn? Hva er kjønn ift litteratur og kunst? (ABR). Forberedelse: de Beauvoir, Mortensen s. 15-26 og 36-41 og Perry (teoretisk kjernepensum)

28. januar: Kollokvie-etablering

4.februar: Problemer og posisjoner i litteratur- og kunsthistorisk forskning (ABR). Forberedelse: Iversen, Wichstrøm og Mortensen s. 70-73, 87-92

11. februar: Kjønn og estetisk teori (ABR). Forberedelse: Bale (kap 1, 4 og 8), Lindberg, Mattick og Mulvey

18.februar: Modernismens kjønn – fra Munch til surrealisme (JOS).Forberedelse: Berman, Krauss

25. februar: VINTERFERIE

4. mars: Modernismens kjønn: teoretiske perspektiver (ABR). Forberedelse: Iversen og Rønning, Bale (kap 7) og Gilbert og Gubar

11. mars: Modernismens kjønn – fra surrealisme til Cindy Sherman (JOS). Forberedelse: Caws, Lie, Mulvey ”A Phantasmagoria...”, Krauss ”Cindy Sherman...”

18. mars: Modernismens kjønn – Bendik Riis (JOS). Forberedelse: Steihaug (kopi av tekst fås på kurset) Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgt. (i utstilling med Bendik Riis)

25. mars: Modernismens kjønn: surrealisme og begjær (ABR). Forberedelse: Vitrac, Cannon, Levitt

1. april: PÅSKEFERIE

8. april: Modernismens kjønn: tid og identitet (ABR). Forberedelse: Woolf, Showalter, Bowlby

15. april: Veiledningsseminar: arbeid med problemstillinger (ABR).

22. april: Oppsummering kjønn og estetikk, kjønn og modernisme (ABR). Forberedelse: Hyussen

29. april: Skriveseminar: om å komme i gang (ABR). Forberedelse: utkast til innledning til oppgaven (1/2- 1 s)

20. mai: Skriveseminar – fremlegg av deler av oppgaven (ABR). Forberedelse: oppgaveutkast 1-2 s.

Utlevering av oppgaver for 3461: 15. april Frist for godkjenning av problemstilling (for 3462, 4461 og 4462): 23. april

Frist for innlevering av semesteroppgaver 4. juni. Muntlig eksamen (for 3462: 14. juni)

Publisert 17. des. 2009 14:52 - Sist endret 18. des. 2009 12:16