Pensum/læringskrav

Pensum består av et standardpensum med artikler - pkt (1) til (4) - samt det materialet (ca 40 s) som deles ut på kurset i forbindelse med gruppeoppgavene. Artiklene fins i kompendiet ”LIT 4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis”. Noen av artiklene foreligger også i digital versjon.

(1)

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb og Joseph Williams: “Making Good Arguments: An Overview”, The Craft of Research, 1995. Chicago, Univ. of Chicago Press, s. 88–93.

Valentine Cunningham: “Theory, What Theory”, Reading After Theory, 2002. Oxford, Blackwell, s. 13–37.

Erik Bjerck Hagen: “Teori, metode, empiri”, Hva er litteraturvitenskap, Oslo, Universitetsforlaget, s. 80–82.

W.R. Owens: “The Dissertation” i Simon Eliot og W. R. Owens: A Handbook To Literary Research, 1998. English (U.K.)London, Routledge, s. 173–84.

(2)

Inger Furseth: “En guide i litteratursøking”, i Inger Furseth og E.L. Everett: Masteroppgaven. Hvordan begynne – og fullføre, 2004. Oslo, Universitetsforlaget, s. 67–89.

Robert Harris: “Evaluating Internet Research Sources” (versjon datert 15.06.07), -The Virtual Salt. Les her

(3)

Leah S. Marcus: “Textual Scholarship”, i David G. Nicholls (red.): Introduction to Scholarship in Modern Languages and Literatures, 2007. New York, MLA, s. 143–59.

Robert Darnton: “What is the History of Books?” i Kenneth E. Carpenter (red.): Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Libraries Rare Books and Manuscripts Preconference, 1983. New York, Bowker, s. 3–26.

(4)

Helene Ingierd, “Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi”. De nasjonale forskningsetiske komiteer. Les her

Torkild Vinther: “Fusk og plagiering”. De nasjonale forskningsetiske komiteer. Les her

Publisert 16. apr. 2013 13:02 - Sist endret 16. apr. 2013 13:02