Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Mappelevering

Trekkfrist: 1. desember

Utlevering av oppgaven: 1. desember

Innleveringsfrist: 15. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Den endelige mappen leveres som en samlet fil i Inspera innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres innen fristen vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Mappens ulike delbesvarelser skal samles og leveres i ett pdf-dokument. Hver delbesvarelse begynnes på ny side i dokumentet. Husk at besvarelsen ikke er anonym, bruk fullt navn! Besvarelsen skal inneholde: 1) fullt navn 2) emnekode og emnenavn 3) semester og år 4) oppgavens tittel. Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. Husk også at alle sider skal nummereres.

Det føres ikke obligatorisk oppmøte høsten 20, men vi anbefaler sterkt at du møter til undervisning.

Mappelevering og muntlig eksamen

Trekkfrist: 1. desember

Mappeinnlevering

Utlevering av oppgaven: 10. desember

Innleveringsfrist: 15. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Den endelige mappen leveres i Inspera innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres innen fristen vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Mappens ulike delbesvarelser skal samles og leveres i ett pdf-dokument. Hver delbesvarelse begynnes på ny side i dokumentet. Husk at besvarelsen ikke er anonym, bruk fullt navn! Besvarelsen skal inneholde: 1) fullt navn 2) emnekode og emnenavn 3) semester og år 4) oppgavens tittel. Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. Husk også at alle sider skal nummereres.

Muntlig

Merknad: Muntlig eksamen avholdes 21. desember.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. mar. 2021 16:01