Pensum/læringskrav

Tekster merket merket med stjerne (*) finnes i kompendium, tekst merket med kors (†) fås i digital versjon gjennom UBO, umerkede tekster finnes på angitt nettadresse.

 

I

*Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb og Joseph Williams: “Making Good Arguments. An Overview”, The Craft of Research, Chicago 1995, s. 88–93 (NB: 1. utg.)

*Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: “Grunnlaget for oppgaven – oppgavens pentagon”, Den gode oppgaven – håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 2. utg., Bergen 2013, s. 26–27

*Antoine Compagnon: “What Remains of Our Love?”, Literature, Theory, and Common Sense, Princeton, NJ, 2004 [fr. orig. 1998], s. 1–14

*Erik Bjerck Hagen: “Teori, metode, empiri”, Hva er litteraturvitenskap, Oslo 2003, s. 80–82

II

Søk & skriv (UiB, UiO, NHH, HiB), “Søking” (versjon 29.08.14), herunder “Skaff deg oversikt”, “Planlegg søket ditt” og “Gå i dybden”. <http://sokogskriv.no/soking/>

*Vibeke Bårnes og Mariann Løkse, “Søketips”, Informasjonskompetanse. Håndbok i kildebruk og referanseteknikker, Kristiansand 2011, s. 29–36

Robert Harris: “Evaluating Internet Research Sources” (versjon 21.01.15), The Virtual Salt. <http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm>

*W.R. Owens: “Planning, writing and presenting a dissertation or thesis” i Delia da Sousa Correa and W.R. Owens (red.), The Handbook to Literary Research, 2. utg., London 2010, s. 187–203

III

*Leah S. Marcus: “Textual Scholarship”, i David G. Nicholls (red.): Introduction to Scholarship in Modern Languages and Literatures, 2007. New York, MLA, s. 143–59

*Robert Darnton: “What is the History of Books?” i Kenneth E. Carpenter (red.): Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Libraries Rare Books and Manuscripts Preconference, 1983. New York, Bowker, s. 3–26

 

†Jon Arild Olsen: “Når mer er bedre. Kvantitative litteraturstudier”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2/2014, s. 139–45

IV

Helene Ingierd: “Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi” (versjon 10.05.10). De nasjonale forskningsetiske komiteene. <http://www.etikkom.no/no/FBIB/Introduksjon/Innforing-i-forskningsetikk/Humaniora-samfunnsfag-juss-og-teologi/>

Torkild Vinther: “Fusk og plagiering” (versjon 17.06.09). De nasjonale forskningsetiske komiteene. <http://www.etikkom.no/no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering/>

 

*Jude Carroll, A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education, 2. utg., Oxford 2007, s. 20–21, 26, 52 og 61

Publisert 1. juni 2017 10:45 - Sist endret 4. nov. 2020 15:43