Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Mappelevering

Trekkfrist: 30. november

Innleveringsfrist: 14. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Det føres ikke obligatorisk oppmøte høsten 20, men vi anbefaler sterkt at du møter til undervisning.

Mappelevering og muntlig eksamen

Trekkfrist: 30. november

Mappeinnlevering

Innleveringsfrist: 14. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig

Merknad: Muntlig eksamen avholdes 18. desember. Oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i Canvas senest fire dager før første eksamensdag. Kandidater som har kolliderende eksamener, har selv ansvar for å melde inn ønsket eksamensdato til emnets eksamenskonsulent ved begynnelsen av semesteret.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 19:40