Pensum/læringskrav

Kompendium - LIT4000: Litteraturvitenskapelig Forskningspraksis

Kompendiet inneholder følgende artikler:

I

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb og Joseph Williams: “Making Good Arguments: An Overview”, The Craft of Research, 1995. Chicago, Univ. of Chicago Press, s. 88–93.

Valentine Cunningham: “Theory, What Theory”, Reading After Theory, 2002. Oxford, Blackwell, s. 13–37.

Erik Bjerck Hagen: “Teori, metode, empiri”, Hva er litteraturvitenskap, Oslo, Universitetsforlaget, s. 80–82.

II

Inger Furseth: “En guide i litteratursøking”, i Inger Furseth og E.L. Everett: Masteroppgaven. Hvordan begynne – og fullføre, 2004. Oslo, Universitetsforlaget, s. 67–89.

Robert Harris: “Evaluating Internet Research Sources” (versjon datert 15.06.07), -The Virtual Salt. <http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm>

W.R. Owens: “The Dissertation” i Simon Eliot og W. R. Owens: A Handbook To Literary Research, 1998. London, Routledge, s. 173–84.

III

Leah S. Marcus: “Textual Scholarship”, i David G. Nicholls (red.): Introduction to Scholarship in Modern Languages and Literatures, 2007. New York, MLA, s. 143–59.

Robert Darnton: “What is the History of Books?” i Kenneth E. Carpenter (red.): Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Libraries Rare Books and Manuscripts Preconference, 1983. New York, Bowker, s. 3–26.

IV

Helene Ingierd, “Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi” (sist oppdatert 13.03.09). De nasjonale forskningsetiske komiteer. <http://www.etikkom.no/no/FBIB/Introduksjon/Innforing-i-forskningsetikk/Humaniora-samfunnsfag-juss-og-teologi/>

Torkild Vinther: “Fusk og plagiering” (sist oppdatert 17.06.09). De nasjonale forskningsetiske komiteer. <http://www.etikkom.no/no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering/>

Publisert 13. okt. 2009 15:15 - Sist endret 10. des. 2009 12:10