Undervisningsplan

Emneansvarlig lærer: Anne Birgitte Rønning, uke 16 supplert av fagreferent Signe Brandsæter

Undervisningen gis fredag kl. 14.15 -16:00, Seminarrom 4 P.A. Munchs hus, men i uke 15 foregår undervisningen i datarom i Universitetsbiblioteket (GS). Kurset deles da i tre grupper

Pensum foreligger i kopisamling fra Unipub (10907). I tillegg må alle lese materialet som deles ut i forbindelse med gruppeoppgavene.

19.03: Krav til vitenskapelighet. Forberedelse: Booth. Informasjon om gruppeoppgaver. Inndeling i arbeidsgrupper.

26.03: Teoriens og metodens plass i masteroppgaven. Forberedelse: Bjerck Hagen og Cunningham. Utdeling av gruppeoppgaver.

09.04: Litteraturvitenskapelige arbeidsmåter. Forberedelse: Owens. Presentasjon av gruppeoppgaver

Uke 15: Litteratursøking i biblioteksbaser. Forberedelse: Furseth og Harris. Utdeling av oppgaver i litteratur-søking.

23.04: Tekstkritiske grunnlagsproblemer. Forberedelse: Marcus. Presentasjon av gruppeoppgaver.

30.04: Litteraturens historisitet og materialitet (bokhistorie). Forberedelse: Darnton. Presentasjon av gruppeoppgaver

07.05: Forskningsetikk og plagiat. Forberedelse: Ingierd og Vinther. Presentasjon av gruppeoppgaver.

Alle mappene skal være rettet etter respons fra lærer og lastet opp i Fronter innen 7. juni

Publisert 17. des. 2009 15:13 - Sist endret 17. des. 2009 15:24