Pensum/læringskrav

All teori og litteratur er tilgjengelig i kompendium til salgs i kopiutsalget på GnistAkademika.

Bjerck-Hagen, Erik: Hva er litteraturvitenskap?, 2003. Universitetsforlaget.

Teori

Adorno, Theodor W. : "Tale om lyrikk og samfunn" i Atle Kittang m. fl. (red.): Moderne litteraturteori. En antologi, 1991. Oslo, Universitetsforlaget. S. 394-409.

Bakhtin, Mikhail: "Epos og roman. Om romanstudiets metodologi" i Atle Kittang m. fl. (red.): Moderne litteraturteori. En antologi, 1991. Oslo, Universitetsforlaget. S. 125-148.

Barthes, Roland: "Virkelighetseffekten" i: Basar, nr. 4 1980. S. 28-33.

Berman, Antoine: "Oversettelsen som manifest" i : Vagant, 3/4 2000. S. 1-5.

Cleanth, Brooks: "Ironi som strukturelt prinsipp" i Atle Kittang m. fl. (red.) : Moderne litteraturteori. En antologi, 1991. Oslo, Universitetsforlaget. S. 56-69.

De Man, Paul: "The resistance to theory" i: The resistance to theory, 1986. Minneapolis, Univeristy of Minnesota Press. S. 3-20.

Felman, Shoshana: "Kvinner og galskap. Det kritiske feilgrepet (Balzac: "Adjø")" i Irene Iversen (red): Feministisk litteraturteori, 2002. Oslo, Pax. S. 104-19.

Fish, Stanley: "Is there a text in this class" i : Is there a text in this class: the autority of interpretive communities, 1980. Cambridge, Massachusetts, Harvard U. P. S. 303-321.

Foucault, Michael: "What is an autor" i David Lodge (red.): Modern criticism and theory: a reader, 1991. London, Longman. S. 197-210.

Gates, Henry, Louis Jr. : "The blackness of blackness: a critique of the sign and the Signifying Monkey" i Henry Louis Gates (red.): Black literature and literary theory, 1984. New York: Methuen. S. 285-298.

Greenblatt, Stephen: "The circulation of social energy" i : Shakespearean negotiations: the circulation of social energy in renaissance England, 1988. Oxford, Clarendon Press. S. 1-20.

Iser, Wolfgang: "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse" i Entzenberg, Claes og Cecilia Hansson (red.): Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruksjon, 1992. Lund, Studentlitteratur. Bind 1, s. 319-341.

Jakobson, Roman: "Lingvistikk og poetikk" i Heldal, Anders og Arild Linneberg (red.): Strukturalisme i litteraturvitenskapen/artikler av Pjotr Bogatyrjov...[et. al.], 1978. Oslo, Gyldendal. S. 119-155.

Said, Edvard W. : "Introduction: Secular criticism" i: The world, the text, and the critic, 1983. Cambridge, Massachusetts, Harvard U. P. S. 1-24.

Sklovskij, Viktor B. : "Kunsten som grep" i Atle Kittang m. fl. (red.): Moderne litteraturteori. En antologi, 1991. Oslo, Universitetsforlaget. S. 11-25.

Spitzer, Leo: "Linguistics and literary history" i : Linguistics and literary history: essays in stylistics, 1967. Princeton, New Jersey, Princeton U. P. S. 1-39.

Starobinski, Jean: "Fortolkerens framferd" i Atle Kittang m. fl. (red.): Moderne litteraturteori. En antologi, 1991. Oslo, Universitetsforlaget. S. 86-110.

Szondi, Peter: "Det moderne dramaets teori" i Atle Kittang m. fl. (red.): Moderne litteraturteori. En antologi, 1991. Oslo, Universitetsforlaget. S. 149-170.

Tompkins, Jane: "Sentimental kraft. Onkel Toms hytte og litteraturhistoriens politikk" i Irene Iversen (red.): Feministisk litteraturteori, 2002. Oslo, Pax. S. 297-318.

Tilleggspensumet består av ca. 200 sider. Faglærer gir nærmere beskjed om hva dette pensumet består av når seminarundervisningen begynner.

Litteratur

Balzac, Honore de: "Farvel" i: To fortællinger: Den Indkalte; Farvel, 1890. København.

Cervantes: Don Quijote: den skarpsindige adelsmann Don Quijote av La Mancha, oversatt av Nils Kjær og Magnus Grønvold, 1978. Oslo, Gyldendal. Bind 1, s. 25-30.

Homer: Iliaden, oversatt av P. Østbye, 1991. Oslo, Aschehoug. S. 1-2.

Baudelaire, Charles: "Glorien som forsvant": Prosadikt, gjendiktning av Tore Stubberud, 1981. Oslo, Dreyer.

Hofmo, Gunvor: "Regnvær...." i Henning Howlid Wærp (red.): Prosadiktet i Norge, 2002. Oslo, Aschehoug.

Haarberg, John og Hans H. Skei (red.): Dikt fra antikken til vår tid: Vestens lyrikk gjennom 2700 år, 2002. Oslo, Gyldendal. 3. utg. : Goethe: "Wanderers Nachtlied II", Rolf Jacobsen: "Byens metafysikk", Rolf Jacobsen: "Pavane", Khlebnikov: "Besvärjelse genom skratt", Pusjkin: "Profeten".

Ibsen, Henrik: "Jon Gabriel Borkman" i : Nutidsdramaer 1877-99, 1962. Oslo, Gyldendal. 13. utg., s. 521.

Sofokles: Kong Oidipus, oversatt av P. Østbye, 1994. Oslo, Gyldendal. S. 60.

Publisert 7. mars 2005 19:31