Temabeskrivelse høst 2018: Kritikk og postkritikk

Få litteraturvitenskaplige bøker de siste årene har vakt like stort oppstuss som Rita Felskis «postkritiske kritikk av kritikken» (K. Bale) The Limits of Critique (2015). Her anklager Felski store deler av den poststrukturalistisk funderte akademiske kritikken («Critique») for å ha stivnet i ren manér. Særlig hardt går det ut over «mistankens hermeneutikk» (Paul Ricoeur), en negativ disiplin med et sett forutsigbare, men tilsynelatende uangripelige retoriske manøvre. Felskis mål er ikke å avvikle kritikken, men å undersøke hvordan vi som litteraturvitere kan unngå å male oss inn i et «kritisk» hjørne, og åpne opp for nye og uforutsigbare måter å forholde oss til litteraturen på, og bevege oss fra kritikk til postkritikk.

I løpet av høstens  seminarrekke skal vi – kritisk nok – gå Felskis kritikk nærmere etter i sømmene. Dels ved å lese hennes egne tekster, og dels ved å lese representanter for tradisjonen Felski kritiserer. Vi skal lese tekster av teoretikerne hun allierer seg med,  og av dem hun går i polemikk mot. Vi skal også se på resepsjonen av The Limits of Critique, og - kanskje aller viktigst - diskutere hvordan vi litteraturvitere best kan skrive om litteratur.

Vi gjør oppmerksom på at Rita Felski selv kommer til Oslo i september, og vil gjeste Litteraturhuset 13/9 jf. https://www.facebook.com/events/378720239203640/

Publisert 25. mai 2018 13:51 - Sist endret 25. mai 2018 13:51