Pensum/læringskrav

Hannevik, Arne, Fra litteraturhistorie til litteraturvitenskap. Forum for universitetshistorie. Skriftserie nr. 2, 2001. Univ. i Oslo (130 s.)

*Bernheimer, Charles, ”Introduction: The Anxieties of Comparison” og “The Bernheimer Report 1993”. Bernheimer, Charles (red.): Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore og London 1995, s. 1–17 + s. 39–48

*Engelstad, Irene & Irene Iversen: “Glemte heltinner, gale kvinner eller bare mange forfatterinner? Om å skrive litteraturhistorie.” Norsk litterær årbok, Oslo 1985, s. 143-155.

*Gumbrecht, Hans Georg, " The Future of Literary Studies", Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de la Littérature Comparée. 26: 3-4. Edmonton 2001, s. 172-192 + s. 211-217

*Heldal, Anders og Arild Linneberg: ”Ordkunstens egenart – aspekter ved pragerskolens kunst- og litteraturteori.” Strukturalisme i litteraturvitenskapen, Oslo 1978, s 9-32

*Higonnet, Margaret R., “Comparative Literature at the Feminist Edge”. Bernheimer, Charles ed. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore og London 1995, s. 155-164

*Haarberg, Jon: Hva var litteraturvitenskap? Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2 / 2004, s. 109-123

*Jensen, Johan Fjord, ”Indledning”, ”Første del: historismen” og "Doktrinen" i Den ny kritikk. København 1962, s. 9–64, og 88-99

*Kittang, Atle: Litteraturvitskapen etter den retoriske vendinga. I Sju artiklar om litteraturvitskap, Gyldendal 2001, s. 11-35

*Melberg, Arne: Litteratur som verk och som verksamhet. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2 / 2002 s, 102-113

*Skard, Sigmund. "Tankar om litteraturvitskap", Edda 48 1948, s. 391-407

*Wellek & Warren. "Hva er litteratur?" Litteraturteori, Oslo 1970, s. 17-24.

Tekster merket med * fås kjøpt som kompendium på Kopiutsalget i underetasjen hos Akademika.

Publisert 24. apr. 2007 19:33 - Sist endret 22. mai 2007 15:29