Pensum/læringskrav

Artiklene om litteraritet, litteratur, nykritikken, strukturalisme, dekonstruksjon i Litteraturvitenskapelig leksikon. Oslo 1997

Hannevik, Arne, Fra litteraturhistorie til litteraturvitenskap. Forum for universitetshistorie. Skriftserie nr. 2, 2001. Univ. i Oslo (130 s.)

Kompendium

*Bernheimer, Charles, ”Introduction: The Anxieties of Comparison” og “The Bernheimer Report 1993”. Bernheimer, Charles (red.): Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore og London 1995, s. 1–17 + s. 39–48

*Engelstad, Irene & I. Iversen: “Glemte heltinner, gale kvinner eller bare mange forfatterinner? Om å skrive litteraturhistorie.” Norsk litterær årbok, Oslo 1985, s. 143-155.

*Gumbrecht, Hans Georg, " The Future of Literary Studies", Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de la Littérature Comparée. 26: 3-4. Edmonton 2001, s. 172-192 + s. 211-217

*Higonnet, Margaret R., “Comparative Literature at the Feminist Edge”. Bernheimer, Ch. ed. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore og London 1995, s. 155-164

*Haarberg, Jon, ”Hva var litteraturvitenskap?”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2 / 2004, s. 109-123

*Jefferson, Ann, ”Literature as a question” og ”Literature against itself”, Biography and the question om Literature in France. Oxford 2007, s 8-15

*Jensen, Johan Fjord: ”Indledning”, ”Første del: historismen” og "Doktrinen" i Den ny kritikk. København 1962, s. 9–64, og 88-99

*Kittang, Atle. ”Litteraturvitskapen etter den retoriske vendinga”. I Sju artiklar om litteraturvitskap, Gyldendal 2001, s. 11-35

*Melberg, Arne: ”Litteratur som verk och som verksamhet”. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2 / 2002 s, 102-113

*Skard, Sigmund. "Tankar om litteraturvitskap", Edda 48 1948, s. 391-407

*Skei, Hans, ”Nykritikken”, Kittang m.fl., Moderne litteraturteori. En innføring. Oslo 1993, s 19-22

*Wellek & Warren. "Hva er litteratur?" Litteraturteori, Oslo 1970, s. 17-24.

*Aarseth, Asbjørn. ”Episk handling som mimesis eller struktur”, Episke strukturer, Oslo 1976, s 179-194 + 211-212

Publisert 22. apr. 2008 17:45 - Sist endret 22. sep. 2008 15:29