Å lese bilder: Litteratur, bilder, medier

Hva vil det si å lese bilder? Hva skjer med forestillingsevnen i de teknologiske billedmedienes tid? Hvordan kan vi beskrive dynamikken mellom litteratur og bilder i «reproduksjonsalderen»?

På dette emnet vil vi fordype oss i forholdet mellom litteratur og bilder i reproduksjonsalderen, tiden etter oppfinnelsen av teknologiske medier som fotografi og film. For det første vil vi interesse oss for samspillet mellom de ulike sansene, mediene og kunstformene og se at hverken litteraturen eller billedmediene eksisterer i isolasjon, men inngår i ulike relasjoner til hverandre. For det andre vil vi diskutere hvordan medier – eldre medier så vel som nye – skaper en tilgang til verden og er en del av menneskenes eksistensvilkår. For det tredje vil vi undersøke mer spesifikt hvordan forholdet mellom litteratur og bilder redefineres og rekonfigureres ved overgangen til reproduksjonsalderen og diskutere ulike kritiske, filosofiske og estetiske perspektiver på den nye mediesituasjonen.

Vi leser teoretiske tekster av blant andre Walter Benjamin, Martin Heidegger, Giorgio Agamben, Jean-Luc Nancy, Roland Barthes, W. J. T. Mitchell, Kaja Silverman og Sara Danius og lar dem tre i dialog med litterære tekster av Baudelaire, Rilke, Proust, Woolf, Suzanne Doppelt og Teju Cole samt et repertoar av bilder fra ca. 1850 til i dag.

Publisert 21. nov. 2018 09:40 - Sist endret 21. nov. 2018 09:40