Pensum/læringskrav

 

LIT4310A og LIT4310B Litteraturteoretisk studium

Vår 2019 ved Marit Grøtta

Å lese bilder: Litteratur, bilder, medier

 

Pensumtekster legges ut i Canvas i begynnelsen av januar, med unntak for tekster som finnes tilgjengelig i digital versjon. De to tekstene som skal leses til det første seminaret, er tilgjengelig digitalt. Merk at pensumtekster skal leses og forberedes til hvert seminar. (Merk også at en rekke av tekstene er av det korte slaget.)

 

PENSUM FOR LIT4310A (ca. 500-700 sider)

Agamben, Giorgio. "Hva er et dispositiv?". Overs. Margareth Hagen. Agora: Tidsskrift for metafysisk spekulasjon, nr. 4, 2008. S. 213-225. Tilgjengelig digitalt via idunn.no.

Agamben, Giorgio, "Judgement Day".  Profanations. Overs. Jeff Fort, New York: Zone Books, 2010. S. 23-27.

Agamben, Giorgio. "Notes on Gesture". Means Without End: Notes on Politics. Overs. V. Binetti og C. Casarino. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. S. 49-60.

Baláz, Béla. “Visible Man”. Béla Baláz, Early Film Theory: Visible Man and the Spirit of Film. Overs. Rodney Livingstone. New York: Berghahn Books, 2010. S. 9-15.

 

Barthes, Roland. «Proust and Photography». The Preparation of the Novel: Lectures Courses and Seminars at the Collège de France (1978-1979 and 1979-1980). Overs. Kate Briggs. New York: Columbia University Press, 2011. S. 305-315.

 

Baudelaire, Charles. Kunsten og det moderne liv. Overs. Arne Kjell Haugen. Oslo: Solum, 2000. Utdrag. Tilgjengelig på bokhylla.no.

Benjamin, Walter. Barndom i Berlin  –  rundt 1900. Enveiskjørt gate. Overs. Henning Hagerup og Bjørn Aagenæs. Oslo: Kolon, 2014. Utdrag. Tilgjengelig på bokhylla.no

Benjamin, Walter. “Liten fotografihistorie”, overs. Torodd Karlsten, Walter Benjamin. Kunstverket i reproduksjonsalderen, Oslo: Gyldendal, 1991. S. 65-79.

Benjamin, Walter. “Paris, det XIX. århundrets hovedstad”, overs. Torodd Karlsten. Kunstverket i reproduksjonsalderen, Oslo: Gyldendal, 1991. S. 80-93. Tilgjengelig på svensk på følgende nettsted:

<https://www.marxists.org/svenska/benjamin/1935/paris.htm>

Cadava, Edouardo. "Introduction: Nadar's" photographopolis". When I was a Photographer, overs. Edouardo Cadava. MIT Press, 2016.

 

Crary, Jonathan. “Modernity and the Problem of the Observer”. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge, Mass.: MIT Press. S. 1-24

Danius, Sara. “The Aesthetics of the Windshield: Proust and the Modernist Rhetoric of Speed.” Modernism/modernity. Vol 8, nr. 1, January 2001. S. 99-126. Tilgjengelig digitalt på Project Muse:

<https://muse.jhu.edu/article/23362>

Eliassen, Knut Ove. “Dispositiv”. Foucaults begreper. Oslo: Spartacus, 2016.

Grøtta, Marit. “Fotografi og følelser. Om Proust, portrettfotografier og lengselen etter å nå utover seg selv». Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. Vol. 33, nr. 1, 2016. S.118- 147.

Grøtta, Marit. “Introduction”. Baudelaire's Media Aesthetics: The Gaze of the Flâneur and Nineteenth-Century Media. Bloomsbury Academic, 2015. S. 1.22.

Grøtta, Marit. “Reading/Developing Images: Baudelaire, Benjamin, and the Advent of Photography”. Nineteenth-Century French Studies. Vol. 1, nr. 1-2, 2012-2013. S. 80-90. Tilgjengelig digitalt på Project Muse: <https://muse.jhu.edu/article/488935>

Heidegger, Martin. "Spørsmålet om teknikken". Agora: Tidsskrift for metafysisk spekulasjon, nr. 1, 2016. S. 182-204. Tilgjengelig digitalt via idunn.no

Lessing, Gotthold E., “Fra Laokoon. Oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766)”. Red. Bale og Bø-Rygg. Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008. S. 43-55.

Mitchell, W. J. T. “Ekphrasis”. Picture Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1995. S. 149-180.

Mitchell, W. J. T. “The Idea of Imagery”, “What is an Image” og “Image versus Text”. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago: University of Chicago Press, 1986. S. 5-50. Tilgjengelig online via monoskop.org: <https://monoskop.org/images/9/90/Mitchell_WJT_Iconology_Image_Text_Ideology.pdf>

Mitchell, W. J. T. "There are no Visual Media". Journal of Visual Culture. Vol 4, nr. 2. S. 257-266. Tilgjengelig digitalt: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470412905054673>

Nadar, Félix. "Balzac and the daguerreotype". When I was a Photographer, overs. Edouardo Cadava. MIT Press, 2016. S. 1-8.

Nancy, Jean-Luc. “Why Are There Several Arts. And Not Just One?” The Muses. Overs. Peggy Kamuf. Stanford: Stanford UP, 1996. 39 s.

Pensky, Max. “Method and Time: Benjamin’s Dialectical Images”. The Cambridge Companion to Walter Benjamin, red. David Ferris. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. S. 177-198.

Rancière, Jaques. “Mechanical Arts and the Promotion of the Anonymous”. The Politics of Aesthetics, overs. Gabriel Rockhill, London: Continuum, 2004, s. 31-34.

Silverman, Kaja. The Miracle of Analogy, or the History of Photography, Part 1. Stanford: Stanford University Press, 2015. Utdrag.

Valéry, Paul. “The Centenary of Photography”. Classical Essays on Photography. Red. Alan Trachtenberg. S. 191-99.

Woolf, Virginia. “The Cinema”. Selected Essays. Oxford: Oxford Classics, 2008. S. 172-76.

I tillegg kommer et knippe skjønnlitterære tekster. En liste over disse deles legges ut i Canvas i begynnelsen av semesteret.

 

LIT4310 B

De som velger den utvidede varianten av emnet (20 studiepoeng ), skal legge opp et større pensum. Dette fastsettes i samråd med faglærer og skal være godkjent tidlig i semesteret (en frist vil oppgis). Det er for eksempel gode muligheter til å fordype seg i Walter Benjamin tenkning eller ta for seg en avgrenset periode/område, for eksempel litteratur og bilder i Viktoriatidens litteratur eller litteratur og bilder i 1800-tallets Paris.

 

Publisert 23. nov. 2018 10:07 - Sist endret 11. des. 2018 11:34