Flanøren, byen, blikket

I dette emnet vil vi studere hvordan storbyen fremstilles i ulike litterære tekster av blant annet Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, André Breton, Walter Benjamin og Sophie Calle. Pensumtekstene er i hovedsak hentet fra tidlig modernisme. Vi vil ta utgangspunkt i flanør-skikkelsens erfaringer av storbylivet og trekke paralleller til andre storbyeksistenser. For det første vil vi undersøke byrommets sanselighet og diskutere hvilke blikk og synsmåter som oppstår i byen. Her vil vi trekke inn ulike medier (fotografi, film, aviser) og de ulike synsmåtene disse inviterer til. For det andre vil vi undersøke hvilke møter som oppstår i byrommet og diskutere erfaringen av det fremmede, med perspektiver fra kosmopolitisk tenkning. Med dette dobbeltperspektivet som utgangspunkt vil vi diskutere hvordan estetiske og sosiale perspektiver griper inn i hverandre i storbylitteraturen. Et viktig siktemål er å sette dagens storbyerfaringer – litterære og virkelige – i perspektiv.

Publisert 22. mai 2013 12:16 - Sist endret 22. mai 2013 12:16