Pensum/læringskrav

Litterære tekster

 • Platon: Drikkegildet i Athen, Til norsk ved Egil A. Wyller, Oslo: Dreyer, 1988 (eller Samlede verker, Vidarforlaget. 2001.
 • Søren Kierkegaard, «In vino veritas» fra Stadier paa Livets Vej (1845)
 • William Shakespeare, As you like it, The Arden Shakespeare, 2006. 
 • Joseph Bédier, Tristan og Isolde, til norsk ved Lorentz Eckhoff, Oslo: Fondet for Thorleif Dahls kulturbibliotek; Det Norske akademi for språk og litteratur, 1997 [1900]. (Ikke i salg, men mange bøker er tilgjengelig via UB og Deichmans bibliotek. Det er også mulig å lese den franske originalen eller en engelsk oversettelse.)
 • Lafayette, Madame de. 2000 [1678]. Prinsessen av Clèves. Til norsk ved Anna-Lisa Amadou. Oslo: Gyldendal. (Ikke i salg, men mange bøker er tilgjengelig via UB og Deichmans biblioek. Det er også mulig å lese den franske originalen eller en engelsk oversettelse.)
 • Et utvalg av kjærlighetslyrikk (i Canvas)
 • «Salomos høysang» i Bibel.no (2011)
 • Paulus’ første brev til korinterne. Kapittel 13 i Bibel.no (2011)
 • Dante Alighieri, Divina commedia, "Inferno", sang 5.

Teori

Må kjøpes

 • Simon May Love a History. New Haven and London: Yale University Press. 2011.
 • Alain Badiou, In Praise of Love (til engelsk ved Peter Bush), London: The Serpent’s Tail, 2012 (fransk orig. 2009).

Gjøres tilgjengelig i Canvas

 • Laureen Berlant, Utdrag fra kapitlet om “Love” i Desire/Love, (s.69-88)
 • Byung-Chul Han, «Melancholia» i The Agony of Eros, til engelsk ved Erik Butler, Cambridge: The MIT Press, 2017 (tysk orig. 2012), s. 1-8.
 • Christian Refsum «Hva er kjærlighet?» fra Kjærlighet som religion, Oslo: Universitetsforlaget, 2016.
 • Roland Barthes, Fragmenter av kjærlighetens språk (Utvalg) (til norsk ved Knut Stene-Johansen, Oslo: Pax (s. 149-168 og 257-267). 
 • Northrop Frye, ”The Survival of Eros in Poetry.” I Myth and Metaphor: Selected Essays, 1974-1988. Ed. Robert D. Denham. Charlottesville/London: University Press of Virginia, 1990, s. 44–59.
 • Slavoj Žižek, "Courtly Love, or Woman as Thing". I The Žižek Reader. Ed. E. Wright and E. Wright. Malden, MA/Oxford/Victoria: Blackwell Publ., 1999, s. 148–173.
Publisert 8. mai 2018 14:14 - Sist endret 15. aug. 2018 18:10