Temabeskrivelse høsten 2018

Kjærlighet er et av de mest omfattende og populære temaene i litteraturhistorien. Emnet tar for seg noen av de tekstene som i størst grad har skapt forestillinger og forventninger om kjærlighet i den vestlige tradisjonen, og som har levert premisser til diskusjon om hva kjærlighet kan og bør være.

Emnet vil diskutere fremveksten av kjærlighetens språk og innlede til diskusjon om en rekke spørsmål med omfattende idéhistorisk relevans: Hvordan fremstilles forskjellene og forbindelsene mellom ulike former for kjærlighet? (Eros (sanselig kjærlighet), filia (vennekjærlighet), agape (uegennyttig kjærlighet) og storgē (familiekjærlighet.) Hvordan og i hvilke sammenhenger fremstilles kjærligheten som en kraft for endring? Når og hvordan fremstilles den som en kraft for konsolidering av jeget og av etablerte levemåter? På hvilke måter og i hvilken grad er kjærlighetens språk kodifisert? Når fremstilles sanselig og uegennyttig kjærlighet som forbundet, og når fremstilles de i konflikt?

Publisert 8. mai 2018 14:00 - Sist endret 8. mai 2018 14:00